Konferencja podsumowująca projekt policji i ZPP

Hisilicon Balong
zpp

22 kwietnia 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz komendant powiatowy policji w Gołdapi insp. Andrzej Żyliński uczestniczyli w Warszawie  w konferencji podsumowującej projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”.

 

Projekt realizowała Komenda Główna Policji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich w ramach Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Celem projektu było  usprawnienie funkcjonowania i zacieśnienie współpracy w zakresie reagowania kryzysowego pomiędzy odpowiednimi służbami oraz organami administracji rządowej i samorządowej na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.

 

Od listopada 2012  do stycznia 2014 roku przeprowadzono 97 szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, GOPR, WOPR oraz innych instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe z 66 gmin i 21 powiatów zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski. Łącznie w szkoleniach udział wzięło ponad 2300 osób.

 

W trakcie szkoleń omówiono procedury oraz zakres potrzeb logistycznych, a także ćwiczono procedury związane między innymi z incydentami i zdarzeniami terrorystycznymi w kontekście reagowania kryzysowego oraz komunikacją kryzysową, a także wypracowano wytyczne – zbiór dobrych praktyk i propozycje zmian w obowiązujących przepisach.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły