Wybrano nowe władze OSP w Górnem

gorneW sobotę odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. W spotkaniu udział wzięli druhowie jednostki OSP, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gołdapi – starosta gołdapski Andrzej Ciołek, a także burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, sekretarz gminy Anna Rawinis, komendant ZG ZOSPR RP Lech Olszewski oraz przedstawiciel KP PSP w Gołdapi kpt. Michał Herman.

Podczas zebrania  podsumowano 2015 rok i przedstawiono plany na bieżący rok.

W ubiegłym roku OSP w Górnem uczestniczyła w 42 akcjach ratowniczych: 12 razy akcje związane były z gaszeniem pożarów i 30 razy z likwidacją miejscowych zagrożeń.

Wszystkie sprawozdania i plany przyjęto jednogłośnie.

Wybrano nowe władze OSP:

Kazimierz Kazaniecki – prezes;
Sławomir Ziółkowski – wiceprezes, naczelnik OSP;
Dariusz Szporak – sekretarz;
Ryszard Rakowski – skarbnik.
Komisja rewizyjna:

Marek Trzciński – przewodniczący;
Robert Brzozowski – sekretarz;
Piotr Repow – członek.
Jednostka liczy obecnie 56 członków i 2 wspierających. W grupie tej jest 10 kobiet.

Dzień wcześniej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dunajku. Tam prezesem pozostał Krzysztof Sztandera.

(za: http://powiatgoldap.pl)


Aktualności

Powiązane artykuły