Chwała Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym!

IMG_7140Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypadający 1 marca, poświęcony jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości, jaką była Niepodległość Ojczyzny zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. W Gołdapi oddano hołd Niezłomnym poprzez zorganizowanie dwudniowych Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych”.

29 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi zgromadziło się wielu gości : samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie oraz gołdapscy harcerze i kombatanci. O Żołnierzach Niezłomnych opowiedzieli: dr Waldemar Brenda – naczelnik olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej oraz Danuta i Zbigniew Kaszlejowie z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda serdecznie przywitała gości i podziękowała za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Gołdapi.

Naczelnik IPN przedstawił poruszającą historię Żołnierza Niezłomnego ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Z kolei państwo Kaszlej opowiedzieli o tzw. Obławie Augustowskiej.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pod kierownictwem Marka Milewskiego przygotowali montaż słowno-muzyczny. Nie zabrakło wzruszających pieśni i wierszy chwytających za serce, m.in.: Biały Krzyż, Deszcz, jesienny deszcz, Hej chłopcy, bagnet na broń! Elegia o chłopcu polskim…, Ballada o rotmistrzu Pileckim, Czerwona zaraza.

Z kolei uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi pod kierunkiem Joanny Poniatowskiej oraz Piotra Bartoszuka przygotowali filmową inscenizację przesłuchania i morderstwa „Wyklętej” Danuty Siedzikówny ps. Inka.

Drugiego dnia obchodów delegacje samorządowców, kombatantów, służb mundurowych, szkół, przedstawicieli szkół i harcerzy oraz rodziny Żołnierzy Niezłomnych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w Gołdapi. Zanim to nastąpiło starosta gołdapski Andrzej Ciołek podziękował przybyłym i przypominał, że Święto zostało ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego. Wicestarosta Grażyna Barbara Senda odczytała nazwiska Niezłomnych poległych na naszych terenach. Mjr Grzegorz Łapiński odczytał Apel Pamięci, po czym żołnierze oddali salwę honorową. Oprawę muzyczną zapewnił Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Gołdapi.

Patronat Narodowy nad tegorocznymi obchodami ku czci Żołnierzy Niezłomnych w całym kraju objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorzy Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” – Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi Grzegorz Klimaszewski dziękują wszystkim, którzy okazali pomoc przy organizacji obchodów: harcerzom, Zespołowi Szkół Zawodowych w Gołdapi, doktorowi Waldemarowi Brendzie, Danucie i Zbigniewowi Kaszlejom, Domowi Kultury, 15. Gołdapskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu. (Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)

IMG_7107 IMG_7111 IMG_7113 IMG_7115 IMG_7117 IMG_7118 IMG_7120 IMG_7121 IMG_7123 IMG_7125 IMG_7128 IMG_7132 IMG_7136 IMG_7138 IMG_7139 IMG_7141 IMG_7142 IMG_7143 IMG_7144 IMG_7145 IMG_7148 IMG_7152 IMG_7154 IMG_7157 IMG_7160 IMG_7161 IMG_7163 IMG_7164 IMG_7165 IMG_7166 IMG_7167 IMG_7169 IMG_7172 IMG_7173 IMG_7174 IMG_7177 IMG_7180 IMG_7182 IMG_7184 IMG_7185 IMG_7186 IMG_7189 IMG_7190 IMG_7191 IMG_7192 IMG_7193 IMG_7194 IMG_7195 IMG_7196 IMG_7197 IMG_7198 IMG_7199

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły