Zasłużeni dla sportu – zapraszamy do składania wniosków

odznaka za zasługi dla sportuInformujemy, że starosta gołdapski planuje wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o nadanie odznaki „Za zasługi dla Sportu” dla osób z terenu naszego powiatu szczególnie wyróżniających się w tej dziedzinie.

W poprzednich latach odznaką „Za zasługi dla Sportu” uhonorowani zostali m.in.: Ewa Wasilewska, Bogusław Tomasz Jejer, Mariusz Józef Matławski, Marian Mioduszewski, Adam Kozłowski, Leszek Retel, Łukasz Tarasiewicz, Krzysztof Zdancewicz, Dawid Karniłowicz.

Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126) odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:
· wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
· publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
· prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
· wspieranie sportu.

Zgłoszenia osób proponowanych do odznaczenia prosimy doręczyć do 29 lutego 2016 r. do godz. 15:00 do Biura Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz na adres e-mailowy turystyka.sport@powiatgoldap.pl . Osobą do kontaktu jest Anna Podciborska, tel. (87) 615 44 07. Zgłoszenia mogą dokonywać kluby sportowe oraz osoby prywatne.
Zgłoszenie powinno zawierać:
· Dane osobowe:
Imiona i nazwisko
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie
· Informacja o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach
(podać rodzaj, stopień i rok przyznania)
państwowe:
resortowe, wyróżnienia i inne:
· Uzasadnienie wniosku
(osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po otrzymaniu odznaki niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została nadana; lata działalności w sporcie)
· Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Zasłużeni dla sportu – zapraszamy do składania wniosków

 1. obserwator

  Może przypomnieć tych szkoleniowców co robili sport przed epoką internetu?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. xyz

  Cyt. 'Może przypomnieć tych szkoleniowców co robili sport przed epoką internetu ? „- racja i nie tylko. Był min.taki nauczyciel WF/Szkoła Podstawowa , Liceum Ogólnokształcące/ , jeden z animatorów sportu w Gołdapi , Ś.P. Pan Romuald Perkowski.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...