Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”

Plakat konsultacje społeczne - KopiaRuszają konsultacje społeczne dot. mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie powiatu gołdapskiego. Jest to projekt mający głównie na celu diagnozę zagrożeń i optymalne rozmieszczenie struktur terenowych policji w naszym regionie. Mapa ma powstać na podstawie danych policji oraz informacji zebranych w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. To narzędzie, które pozwoli na rzetelne, czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń.

Dla realizacji tego celu konieczne jest m. in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców naszego regionu, przedstawicieli samorządów, szkół i innych instytucji publicznych.

W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, które posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń. Na jej podstawie planowane i realizowane będą przez gołdapską Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Konsultacje na które zapraszamy wszystkich chętnych odbędą się w dniu:

02 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Banie Mazurskie przy ul. Konopnickiej 26.

04 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dubeninki przy ul. Mereckiego 27

Z końcowym efektem pracy nad mapą zagrożeń będzie można zapoznać się na stronie internetowej gołdapskiej komendy Policji.

Mapa ma być nie tylko wizualizacją zagrożeń, ale również odzwierciedleniem głosu obywateli. Narzędzie posłuży optymalnej alokacji zasobów sprzętowo–osobowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Kolejne konsultacje o zasięgu gminy i miasta Gołdap zorganizowane zostaną w najbliższych tygodniach. O miejscach i terminach konsultacji będziemy informować na bieżąco.

(Red. KPP Gołdap)

Plakat konsultacje społeczne - Kopia

 


Aktualności

Powiązane artykuły