Szanowna Redakcjo

kozaki_1Szanowna Redakcjo. Za Waszym pośrednictwem pragnę przedstawić informacje dotyczące miejscowości Kozaki. Kozaki (deutsch Kosacken – 1785r.,  Kosaken, 1938/45 Rappenhöh).

Kozaki – osada popegeerowska, w środkowej części gminy Gołdap. Kozaki znajdują się w północno–wschodniej części Warmii i Mazur, u stóp Wzgórz Szeskich (Seesker Höhe), na południowy wschód od miasta Gołdap i na zachód od 268 metrowej Zamecznej Góry (w literaturze niemieckiej nazywanej „Wispenberg”) leżącej we wsi Kolniszki.

Koło miejscowości Kozaki przebiega droga krajowa nr 65 [(dawniej Reichsstraße 132) obecnie – droga krajowa o długości ok. 224 km, leżąca na obszarze województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Trasa ta łączy Gołdap na granicy z Rosją (obwód kaliningradzki) z Bobrownikami na granicy z Białorusią przez Ełk, Grajewo i Białystok].

Przed wojną Kozaki składały się ze wsi i majątku (Gut Kosaken). W Kozakach w 1857 roku mieszkały 242 osoby, w 1867 roku mieszkały 233 osoby, w 1885 roku mieszkały 172 osoby, w 1905 roku mieszkało 155 osób, w 1910 roku mieszkało 250 osób, z czego 106 osób mieszkało w majątku a 144 osoby mieszkały we wsi. W 1933 roku liczba ludności wynosiła 279 osób a w 1939 roku wynosiła 270 osób.

Miejscowość Kozaki (pow. gołdapski) założona została przed najazdem tatarskim, jej nazwa oznacza raczej staropolskie „zuch, awanturnik, śmiałek”, a nie pochodzi od określenia mieszkańców Ukrainy, natomiast miejscowość Tatary (pow. gołdapski) rzeczywiście pojawiła się po 1657 roku, wywodzi się ją od osadzonych tam jeńców tatarskich.

kozaki_1

 

Plan założenia sprzed 1945 roku

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego druk „Wieku” Nowy Świat nr 59, 1883 podaje: „Kosaki, niem Kosacken, wieś pow. gołdapski, stacyja pocztowa Gołdap. Wieś dawniejszy powiat węgoborski na Mazurach pruskich, od dawna przez osadników polskich zajęta, istniała r. 1633. Miedzy innymi posiadali tę wieś Chlebowscy z Wybranowa, którzy mieli też dobra Okowiznę.”

 

kozaki_2

Kozaki powstały na 62 włókach lasu, które w 1563 roku książe Albrecht podarował Michałowi von Hirschowi; na 40 włókach zostały założone Kozaki, na 22 Błędowo (Blandau). W 1581 roku Kozaki (Hirschen) były wymienione jako wieś czynszowa. W 1605 roku obie wsie wróciły do skarbu książęcego (Hirsch zmarł bezpotomnie). W 1606 roku nowy przywilej na prawie magdeburskim otrzymał kanclerz Christoph von Rappe, który następnie sprzedał Kozaki Jerzemu Gabrielowi von Marquardtowi. Od 1648 roku dobra przechodziły z rąk do rąk. W połowie XVIII wieku mieli dobra Bronikowscy i Chlebowscy.

Właścicielem majątku przed 1871 rokiem był Koch. Jego majątek miał powierzchnię 1502 mórg w tym 37 mórg pod wodą. W majątku była gorzelnia.

W 1878 roku właścicielem majątku o powierzchni 929 hektarów w tym 9 ha pod wodą był Franz Koch.

W 1906 roku właścicielem majątku o powierzchni 385,11 ha był Albert Kroll. W majątku działała mleczarnia i cegielnia.

Właścicielem (1921 r.) majątku  o wielkości 389 hektarów w tym 7 pod wodą był Albert Kroll (od 7 stycznia 1920 roku do 5 marca 1928 roku naczelnik urzędu gminy w Górnem). Dochód netto z tego majątku na podatek lokalny wynosił 1800 M. W majątku hodowano 48 koni, 230 sztuk bydła, 100 świń.

Właścicielem majątku o powierzchni 385 hektarów w tym 2,5 hektara pod wodą w 1932 roku był skarb państwa. W majątku była cegielnia. W majątku hodowano 36 koni, 56 sztuk bydła i 10 świń.

kozaki_3

 

Lokalizacja zabudowań dworskich i cegielni

 

kozaki_4

Widok obecny (stan – 2015 r.), za stawem znajdowały się zabudowania, obecnie po prawej stronie drogi znajduje się zaniedbany park.

Po wojnie powstał tu PGR w gminie Jabłońskie, później w gromadzie Górne. Po likwidacji PGR majątek przejęła spółka „Romi-Agro”.

 

kozaki_5

Budynek (spichlerz) w Kozakach

 

Wieś poważnie ucierpiała podczas wielkiej epidemii dżumy na początku XVIII wieku. W 1709–1710 roku wymarli wszyscy mieszkańcy i miejscowość trzeba było ponownie zasiedlać.

Kozaki początkowo należały do parafii ewangelickiej w Gołdapi [W roku 1591 w związku ze zbudowaniem kościoła w Grabowie (1588) odebrano gołdapskiemu kościołowi miedzy innymi wsie Wronki i Pietrasze, ale dodano: Budny, Kolniszki, Kozaki i Skocze, o które toczono spór z parafią w Górnem], a następnie włączone zostały do parafii w Górnem.

Obecnie Kozaki należą do parafii pod wezwaniem św. Leona i św. Bonifacego. Na terenie parafii znajduje się kaplica filialna pod wezwaniem Józefa Miłosiernego w Kozakach. Utworzono ją w 1992 roku., a poświęcił ją biskup E. Samsel w 1995 roku. Budynek pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku, gdzie wcześniej były pomieszczenia mieszkalne.

Na stronie: http://pruskihoryzont.blogspot.com/2012_05_16_archive.html podają, że  w miejscowość Kozaki była miejscem związanym z ruchem ariańskim.

W drugiej połowie XVIII wieku w Kozakach utworzono szkołę.

W końcu XVI wieku starosta węgorzewski Daniel von Kunheim na granicy miasta Gołdapi w odległości od 2 do 6 km  założył 7 (siedem) karczm, w tym jedną w miejscowości Kozaki.

A. Wakar w książce wydanej w 1971 roku napisał: „Z karczem tych zachowały się do czasów najnowszych zajazdy w Kozakach, Botkunach, Wronkach i Skoczach.”

W XVII wieku znajdował się tutaj młyn wodny.

Od 1874 roku wieś i majątek Kozaki należały do gminy Górne.

Obecnie Kozaki należą do gminy Gołdap i do sołectwa Kozaki, które obejmuje miejscowości: Kozaki, Jabramowo, Janowo, Tatary, Wrotkowo.

W Kozakach występuje duże skupisko barszczu Sosnowskiego [(Heracleum sosnowskyi Manden.) – gatunek rośliny zielnej z rodziny selerowatych] szczególnie przy drodze Gołdap – Wrotkowo. Jego wysokość w niektórych miejscach (latem 2015 roku) przekraczała 3 m, a powierzchnia, którą zajmował wynosiła tak na oko około 300  m², czyli była to powierzchnia działki na ogródkach działkowych.

kozaki_6

 

Barszcz Sosnowskiego nazywany „zemstą Stalina” (ros. месть Сталина)

kozaki_7

Zemsta Stalina” (ros. месть Сталина) przy drodze do Wrotkowa

 

Z poważaniem Jan Modzalewski

Powiązane artykuły