„Wolę bycie od niebycia…”

bp_6Biblioteka Pedagogiczna podsumowała dwa konkursy, których tematyką były uzależnienia. Jednym był konkurs pod hasłem „Literackie spotkania z problemem” w drugim położono nacisk na używanie dopalaczy.

 

Konkurs literacki jurorzy oceniali w kategorii prozy i poezji. Uczestnikami byli gimnazjaliści. Natomiast w konkursie na temat dopalaczy oceniano najlepsze hasło i tu jurorom najbardziej spodobało się pomysł Julii Karwel: Wolę bycie od niebycia, wyrzucam dopalacze z użycia!

W konkursie literackim 1. miejsca zajęły – Sonia Becz i Aleksandra Prokopczuk. Miejsca drugie – Beata Koloszewska i Kamila Czaplicka. Miejsca trzecie – Katarzyna Ziętek i Rozalia Dziekońska.

W uroczystym podsumowaniu uczestniczyły również przedstawicielki gołdapskiej KPP.

 

 

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie literackim:

Klasa Ic:

1. Alicja Wysocka – wyróżnienie

2. Kinga Mentel – wyróżnienie

Klasa IId:

3. Sonia Becz – 1. m-ce

4. Patryk Grudziński – 4. m-ce

Klasa IIIa:

5. Beata Koloszewska – 2. m-ce

6. Katarzyna Ziętek – 3. m-ce

7. Patrycja Oszkinis – wyróżnienie

Klasa IIIb:

8. Rozalia Dziekońska – 3. m-ce

9. Anna Stepanik – wyróżnienie

Klasa IIIc:

10. Aleksandra Prokopczuk – 1. m-ce

11. Kamila Czaplicka – 2. m-ce

 

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie na hasło o dopalaczach

Klasa Ig:

1. Miłosz Januszkiewicz

2. Anna Olbryś

3. Michał Olszewski

4. Julia Karwel – zwycięskie hasło: Wolę bycie od niebycia, wyrzucam dopalacze z użycia!

Julia Karwel została też wyróżniona za inne hasło.

Klasa IIa:

5. Bernard Buczyński

6. Karol Siemieniuk

7. Kacper Kudosz

8. Adam Rakowski

Klasa IIIf:

9. Julia Grzymkowska

10. Kamila Świąder

11. Mieszko Kowalski

bp_1 bp_2 bp_3 bp_4 bp_5 bp_7 bp_8 bp_9 bp_10 bp_11 bp_12 bp_13 bp_14 bp_15 bp_16 bp_17 bp_18


Aktualności

Powiązane artykuły