Konkurs poetycki „Poważne słowa”

plakat_na_wwwMiejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie ogłasza konkurs poetycki  pt. „Poważne słowa”. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do wszystkich autorów niezależnie od wieku i dorobku artystycznego.

Zestaw trzech niepublikowanych i nienagradzanych dotąd utworów, o tematyce inspirowanej nazwą konkursu,  należy nadsyłać poczta tradycyjną na adres Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn lub za pośrednictwem formularza konkursowego na stronie www.mbp.olsztyn.pl  do 9 listopada 2015. Zgłoszenia konkursowe powinny być opatrzone godłem. Nagrodą w konkursie jest zamieszczenie jednego wiersza Laureata w publikacji pokonkursowej. Publikacja dystrybuowana będzie za darmo przez organizatora jako forma popularyzacji talentu nagrodzonych twórców.  Nadesłane prace oceni jury w składzie:  Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski oraz Krzysztof Dąbkowski.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.mbp.olsztyn.pl

plakat_na_www


Aktualności

Powiązane artykuły