„Gołdap – zapomniana odbudowa”

odbudowa_miasteczekIstotny fragment historii Gołdapi ukazuje, wydana w 2006 roku, publikacja książkowa olsztyńskiej „Borussi” autorstwa Jana Salma, zatytułowana „Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej”. Już tytuł wskazuje z jaką dziedziną mamy do czynienia. Na dodatek 18 stron autor poświęcił Gołdapi w rozdziale „Gołdap – zapomniana odbudowa”.

Dlaczego zapomniana? Autor uzasadnia to na samym początku: Drugi człon tytułu pasuje do kilku innych miast województwa warmińsko-mazurskiego. Jednak przypadek Gołdapi wydaje się wyrazisty i sugestywny. „Niepamięć” architektoniczna jest tu szczególne namacalna, a aktualne realizacje pogłębiają przepaść między współczesnością i niedawną przeszłością. Kto w Gołdapi stara się odnaleźć ślady przedwojennego miasta, a tym bardziej jego odbudowy po 1914 r., staje przed sporym problemem. (…)

Nie trzeba chyba przypominać, że Gołdap należała do najbardziej zniszczonych miasteczek Prus Wschodnich w wyniku działań obu wojen światowych. Podobne zniszczenia przyniosła I wojna światowa. Na dodatek w pierwszych latach po II wojnie światowej cegła ze zrujnowanych kamienic szła na odbudowę Warszawy. Jakby tego było mało – w latach 80. bezmyślnie zlikwidowano zabytkowy taras po werandzie przed dzisiejszym urzędem i otynkowano gołdapską „Jedynkę”. Toteż niezwykle trudno było wspomnianą przepaść zagospodarować. Łącznie przy placu Zwycięstwa zachowało się 5 dawnych kamienic.

Jeśli idzie o odbudowę miasta po I wojnie światowej, to Jan Salm podkreśla rolę dwóch architektów – Fritza Schopohla i Hansa J. Philippa. Wskazuje na pierwszego jako wiodącego. Między innymi jako autora wielu kamienic przyrynkowych, które, co ciekawe, zostały wtedy… zuniformizowane i podporządkowane dawnym układom parcelacyjnym. Szczegóły na ten temat znajdujemy na stronie 185: (…) Dla odbudowy placu zastosowano trzy podstawowe gabaryty szerokości frontów: 11,2 m dla budynków węższych i 22,4 m dla budynków szerszych. Domy narożnikowe uzyskały jednolitą szerokość 11,2 m od strony frontu rynkowego. Wszystkie działki miały głębokość 56 m i graniczyły z dawnymi uliczkami gospodarczymi. (…)

Schopohl był również autorem nowego ratusza na rynku i charakterystycznej ze względu na łukowatą bryłę siedziby władz powiatowych.

Szerzej, w aspekcie odbudowy, Jan Salm opisuje 16 miast wschodniopruskich. Wzbogaca to o kontekst podobnych przedsięwzięć w Belgii, Francji i Włoszech. Na końcu publikacji znajdziemy uproszczone plany wspomnianych miast, indeksy oraz bogatą bibliografię.

Jest to na pewno cenna pozycja nie tylko dla zaawansowanych miłośników historii Prus Wschodnich.

________________

J. Salm, Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej, zagadnienia historyczno-urbanistyczne, Olsztyn: „Borussia”, 2006.

odbudowa_miasteczek

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “„Gołdap – zapomniana odbudowa”

 1. J.M.

  16 września 2015 na stronie http://goldap.org.pl/2015/09/o-goldapskich-przedwojennych-kamienicach/ w komentarzach napisałem:

  O odbudowie Gołdapi można przeczytać w książce Jana Salma “Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej” w rozdziale ‘Gołdap – zapomniana odbudowa”, strony 179-196.

  Tak jak napisała Redakcja: „Jest to na pewno cenna pozycja nie tylko dla zaawansowanych miłośników historii Prus Wschodnich.”
  Polecam!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Piotr Bartoszuk

  Wyżej wymieniona pozycja zajmuje się przede wszystkim zabudową śródmiejską/rynkową w centrach miast.
  A na okładce Ełk 🙂
  Pozycja warta przeczytania.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...