PODZIĘKOWANIE

Wyborcom z terenu powiatu gołdapskiego serdecznie dziękuję za każdy głos oddany w wyborach prezydenckich na Bronisława Komorowskiego.

Dzięki Państwa głosom uzyskał on w powiecie gołdapskim 60,3% poparcia. To trzeci wynik na Warmii i Mazurach, gdzie zwyciężył też w skali regionu z poparciem ponad 56%.

Jego następcy Prezydentowi – elektowi Andrzejowi Dudzie życzmy, aby był strażnikiem Konstytucji RP i Prezydentem – arbitrem.

Kończącą się za tydzień prezydenturę Bronisława Komorowskiego zapamiętamy jako czas dobry dla Polski i jej Obywateli.

Czas budowania zgody i unikania konfliktów, dobrej współpracy z rządem, rozsądku i umiarkowania, także w zakresie możliwych do spełnienia obietnic wyborczych.

W skali Polski jest nas ponad 8 milionów Wyborców głosujących na Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wspólnie musimy pilnować, aby Polska nie zeszła z drogi rozwoju gospodarczego, poprawy poziomu życia mieszkańców, poszanowania praw obywateli, budowania bezpiecznej i nowoczesnej Polski w zjednoczonej Europie.

Razem mamy wpływ na dalsze losy Ojczyzny.

BĄDŹMY RAZEM !

Jarosław Słoma

 


Aktualności

Powiązane artykuły