Wizytowali świetlice wiejskie

komisje_6Komisje (rolna i spraw obywatelskich) Rady Miejskiej wizytowały świetlice wiejskie w Kozakach, Grabowie i Galwieciach. Była to jednocześnie okazja do porównania działalności tych placówek, nawet w aspekcie ich podległości, bowiem dwiema pierwszymi zarządza Dom Kultury, trzecią przejęło galwieckie sołectwo.

Podczas spotkań dyskutowano również o wymiarze godzin pracy świetlicowych, także o tym czy np. świetlicy w Kozakach nie przydałby się podręczny księgozbiór.

Funkcjonowanie każdej z tych świetlic przedstawia się inaczej, jeśli idzie o udział w zajęciach lub spotkaniach – dzieci, młodzieży i dorosłych.

W Kozakach mają miejsce działania przeznaczone dla różnych pokoleń, także z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Jednym z przykładów są akcje skierowane przeciwko uzależnieniom. Podobnie jest w Galwieciach – po przejęciu przez tutejsze sołectwo, placówka w ciągu ostatniego roku pozyskała 15 tys. dodatkowych środków na działalność. Wydaje się, że taki status okazał się korzystnym dla tej świetlicy, bowiem lokalna społeczność zaczęła się chętniej włączać we wspólne działania.

W Grabowie ze świetlicy korzystają niemal wyłącznie dzieci i młodzież.

komisje_1 komisje_2 komisje_3 komisje_4 komisje_5


Aktualności

Powiązane artykuły