Otwarcie dróg powiatowych po remoncie

Z udziałem wojewody Mariana Podziewskiego w piątek (28 sierpnia) o 14.00 w Baniach Mazurskich na skrzyżowaniu Leśnej i Topolowej nastąpi otwarcie drogi powiatowej. Tego samego dnia w Gołdapi o 15.30 na skrzyżowaniu Wiosennej i Spacerowej otwarta zostanie wyremontowana droga powiatowa.

1. Zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko – Jakunówko – Kruklanki – Sołdany (dr kraj. nr 63) na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości 1,533, a także przebudowa drogi powiatowej nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie – Rogale na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966 m zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój).

Inwestycja objęła: położenie nowej nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe i poziome, budowę dwóch zatok autobusowych, parkingów oraz położenie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego (z kostki brukowej).

To już kolejne w ostatnich latach środki na drogi  pozyskane przez Powiat Gołdapski.

Koszt inwestycji wyniósł 2 061 946,28 zł.  Kwota dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:  1 030 973,00 zł. Na wkład własny złożyły się:  Gmina Banie Mazurskie: 465 486,64 zł, Powiat Gołdapski: 465 486,64 zł, Nadleśnictwo Czerwony Dwór: 100 000 zł.

Wykonawcą inwestycji było wyłonione w przetargu  Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. (podwykonawca:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.).

2. Wzorem lat ubiegłych, kontynuowana jest współpraca między powiatem gołdapskim a gminą Gołdap w zakresie współfinansowania remontów dróg powiatowych. Remont ulicy Wiosennej solidarnie (po 50%) współfinansowali powiat i gmina. Koszt remontu ulicy to 187 212,28 zł. Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni jezdni kostką typu polbruk. Firmą, która wykonała roboty, była, wyłoniona w drodze przetargu, TOP KOP Krzysztof Świtaj z siedzibą w Gołdapi.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły