Podziękowanie

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w projekt „ Średniowiecze-podróż w czasie”:

Dyrektorowi Leszkowi Retelowi, Radzie Rodziców SP3 z Krzysztofem Jurewiczem jako przewodniczącym, który pilotował i wspierał projekt.

Dziękuję nauczycielom, którzy byli współtwórcami i zaangażowali się w realizację projektu: Justynie Kołodziej, Karolinie Rzędzian, Iwonie Malinowskiej-Januszkiewicz, Krystynie Czarniewskiej, Mirosławowi Bobrowskiemu, Marcie Żabickiej, Gosi Rusek, Gosi Górko, Gosi Becz, Krzysztofowi Jurewiczowi, Mirkowi Białosowskiemu i pozostałym pracownikom szkoły, na których zawsze można polegać. Wszystkim zaangażowanym rodzicom, a w szczególności: Oli Żyndzie, Urszuli Masiulaniec, Urszuli Iwanickiej, Izie Milanowskiej, Beacie Smulskiej, Joannie Dejer, Wojciechowi Karwelowi, Annie Jurczyk.

Dziękuję Markowi Jurewiczowi i zespołowi tanecznemu Hands up.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy byli inspiracją w realizacji przedsięwzięcia. To dzięki Waszej energii i zaangażowaniu, szkoła nabiera blasku .

Koordynator projektu: Katarzyna Boruc


Aktualności

Powiązane artykuły