Uwaga uczniowie!!!

logo_frrgJeśli jesteś ambitny i masz niełatwą sytuację materialną, to w dalszym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań pomoże Tobie Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Może się to spełnić, jeśli:

– pochodzisz z powiatu gołdapskiego;

– jesteś uczniem, który akurat kończy gimnazjum lub uczniem szkoły średniej;

– masz dobre wyniki w nauce;

– zdobywasz osiągnięcia szkolne lub pozaszkolne.

Aby pomóc w realizowaniu Twoich planów, Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap organizuje kolejną edycję programu stypendialnego.

Wnioski oraz załączniki można nabyć w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przy placu Zwycięstwa 16 w Gołdapi, a także pobrać pod linkiem:

Rusza rekrutacja na stypendia z programu „Równe Szanse” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji można uzyskać pod powyższym adresem lub pod numerem telefonu: 87 615-20-90.

Termin przyjmowania wniosków upływa 31 lipca 2015 roku.

Głównymi fundatorami stypendiów jest Gmina Gołdap, Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.

 


Aktualności

Powiązane artykuły