Najwięcej pytań mieli rodzice uczniów z wadami wymowy

logopeda_3W Szkole Podstawowej w Pogorzeli 11 maja odbyło się spotkanie rodziców z Barbarą Zyskowską – logopedą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi. Dzięki współpracy z PP-P w Gołdapi wcześniej odbyły się badania przesiewowe wszystkich uczniów szkole. Na spotkaniu pani logopeda omówiła wyniki badań przesiewowych mowy przeprowadzonych u wszystkich uczniów szkoły.

Ponadto tematem spotkania była profilaktyka i stymulowanie rozwoju mowy dziecka.

Logopeda poinformowała rodziców, że głównym celem profilaktyki logopedycznej jest zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka, między innymi poprzez wykształcenie umiejętności: prawidłowego sposobu połykania, odpowiedniego toru oddechowego oraz gospodarowania powietrzem. Profilaktyka logopedyczna, poza czuwaniem nad rozwojem mowy, ma na celu również doskonalenie jej oraz zapobieganie dysharmoniom rozwojowym dzięki usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych, rozwijaniu i uwrażliwianiu percepcji słuchowej, wykonywaniu ćwiczeń ortofonicznych, fonacyjnych, rytmicznych i dykcyjnych. W profilaktyce niezwykle istotne jest stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego oraz wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci.

Po przedstawieniu prezentacji o „Etapach rozwoju mowy”, rozwinęła się dyskusja, rodzice mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na interesujące ich pytania. Najwięcej pytań mieli rodzice uczniów z wadami wymowy .

Więcej informacji o profilaktyce logopedycznej rodzice mogą uzyskiwać również na indywidualnych konsultacjach logopedycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły