Łączy nas pamięć… – udział w akcji ogólnopolskiej „Żonkil”

IMG_181319 kwietnia 2015 r. w miastach polskich, a zwłaszcza w Warszawie, była obchodzona 72. rocznica powstania w Getcie Warszawskim. Nasza szkoła włączyła się do tej akcji 17 kwietnia. Objęła ona cykl działań.

Uczniowie klas szóstych wzięli udział w zajęciach pt. „O gettach”. Celem lekcji historii było wyjaśnienie uczniom, kto i dlaczego utworzył getta. Klasy szóste poznały los polskich Żydów m.in. na podstawie wspomnień literackich tych, którym udało się przeżyć. Młodsi mieli tę tematykę przybliżoną poprzez najważniejsze zagadnienia zawarte na gazetce ściennej. Samorząd Uczniowski naszej szkoły przygotowywał papierowe, żółte żonkile według szablonu uzyskanego z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a następnie wykonał plakaty, które informowały społeczność szkolną o przystąpieniu do akcji społeczno – edukacyjnej. W piątek zaś, 17 kwietnia, uczniowie ze wspomnianego samorządu wręczali dzieciom i nauczycielom żonkile z krótką wiadomością. Otóż żonkil jest symbolem pamięci o bohaterach powstania w Getcie Warszawskim 19 kwietnia 1943r. Symbolizuje pamięć, szacunek i nadzieję. Związany jest z Markiem Edelmanem, ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej. W każdą rocznicę powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. W sobotę, 18 kwietnia, harcerze z naszej szkoły wręczali papierowe żonkile mieszkańcom Gołdapi.

Pamiętajmy, że wojna niesie ze sobą zło. W czasie powstania w Getcie Warszawskim i po jego zakończeniu tysiące ludzi zginęło tylko dlatego, że urodzili się, byli Żydami.

Małgorzata Marcinkiewicz

 


Aktualności

Powiązane artykuły