Dyrektor firmy Apple w Londynie z wizytą w Szkole Podstawowej nr 3

wizyta_13Szkołę Podstawową nr 3 w Gołdapi odwiedzili; pan Gareth Williams z Londynu – dyrektor firmy Apple na Europę, pani Małgorzata Szczepanik – dyrektor firmy Apple w Warszawie, pani Agata Tyszkiewicz – doradca ministra oraz Prezes Fundacji Innowacyjna Edukacja oraz pani Magdalena Zaczek – konsultant z Innowacyjnej Edukacji.

Jak pomóc w nauce? Jak zachęcić do opanowania trudnej sztuki samodzielnego uczenia się?

Już w przedszkolu niektóre dzieci szybciej uczą się wierszyków na pamięć, inne wolniej. Potem w szkole, jednym uczniom nauka sprawia przyjemność, dla innych jest tylko przykrym obowiązkiem.

Współczesne dzieci to pokolenie nazywane „cyfrowymi tubylcami”. Dorastają w otoczeniu nowych technologii; komputerów, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, gier video, odtwarzaczy MP3, aparatów cyfrowych i wszystkich innych technologicznych wytworów XX i XXI wieku.

Korzystanie z tego sprzętu jest dla nich proste, a poruszanie się w rzeczywistości online jest tak naturalne jak jedzenie czy picie.

Przed rodzicami i nauczycielami pojawia się poważne wyzwanie; jak tę umiejętność wykorzystać, jak nauczać ich za pomocą języka, który jest dla nich oczywisty i naturalny. Jak sprawić, by współczesne technologie stały się narzędziami do zdobywania wiedzy i umiejętności, a nie do beztroskiego spędzania wielu godzin przy grach i portalach społecznościowych.

Chcąc sprostać temu wyzwaniu poszukujemy nowych, atrakcyjnych dla uczniów sposobów przyswajania wiedzy. Szkoła Podstawowa nr3 w Gołdapi przed kilku laty nawiązała współpracę z Fundacją Innowacyjna Edukacja. W ramach tej współpracy pracownicy szkoły uczestniczyli w spotkaniach, w czasie których odbywały się rozmowy służące zdiagnozowaniu potrzeb placówki w zakresie doposażenia jej w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pozyskania dodatkowych funduszy na ten cel.

W lipcu 2014 roku szkołę odwiedziła Wiceminister Edukacji pani Marta Czapińska oraz przedstawiciele Innowacyjnej Edukacji z jej Prezesem panią Agatą Tyszkiewicz. Na początku roku 2015 dyrektor szkoły pan Leszek Retel uczestniczył w Londynie w międzynarodowej konferencji.

Brali w niej udział przedstawiciele 40 państw z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, a jej tematem było wykorzystanie nowych technologii do nauczania oraz wykorzystanie aplikacji i zasobów firmy Apple do projektowania zajęć i lekcji.

24 marca miała miejsce kolejna wizyta robocza. W tym dniu Szkołę Podstawową nr 3 w Gołdapi odwiedzili; pan Gareth Williams z Londynu – dyrektor firmy Apple na Europę, pani Małgorzata Szczepanik – dyrektor firmy Apple w Warszawie, pani Agata Tyszkiewicz – doradca ministra oraz Prezes Fundacji Innowacyjna Edukacja oraz pani Magdalena Zaczek – konsultant z Innowacyjnej Edukacji. W spotkaniu, na zaproszenie gości, uczestniczył Burmistrz Gołdapi pan Tomasz Luto.

Szkoła , jako jedna z kilku w Polsce bierze udział w projekcie, którego celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii do nauczania, tworzenia przez uczniów samodzielnych projektów, wykorzystywania aplikacji i bazy danych znajdujących się w chmurze ( zasobach) firmy Apple do celów dydaktycznych. W związku z tym nauczyciele zostaną przeszkoleni, aby jak najefektywniej wykorzystać tablety do projektowania swojej pracy, do zintegrowania ich z tablicami interaktywnymi. Kilka szkolnych pracowni zostanie wyposażonych w IPady, które uczniowie będą wykorzystywali na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Goście odwiedzili także Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. Projekty wdrażające współczesne technologie mają być realizowane wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 3 i Bibliotekę Publiczną w Gołdapi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły