Warto pomagać

Podczas jednodniowej Wielkanocnej Zbiórki Żywności, która odbyła się 20 marca, wolontariusze z Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi zebrali 375 kg produktów. Z zebranej żywności zostało wykonanych 36 paczek przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej placówki, wsparta została stołówka szkolna, bursa, internat a pozostała część posłuży uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy do wykorzystania podczas zajęć kuchennych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zbierali żywność a szczególne podziękowania kierujemy

do wszystkich ludzi, którzy obdarowali nas produktami.

 


Aktualności

Powiązane artykuły