Granica – miniony tydzień

kontrola_graniczna_2013_mStraż Graniczna w minionym tygodniu wydała 22 odmowy wjazdu na terytorium RP. Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej wydał decyzje o odmowach wjazdu do strefy Schengen podróżującym z powodu nie posiadania ważnej wizy lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium RP.

3 obywatelom FR odmówiono wjazdu, ponieważ figurowali w bazach danych. Byli też tacy podróżni, którzy próbowali przekroczyć granicę bez ważnego zezwolenia uprawniającego do przekroczenia granicy w ramach MRG.

W miniony tydzień, czyli od 2 do – 8 lutego granicę polsko-rosyjską przekroczyło łącznie 96 310 podróżnych, w tym ponad 35 000 cudzoziemców. (Red. W-MOSG)

 


Aktualności

Powiązane artykuły