Przestępczość i demoralizacja nieletnich tematem debaty

debata_1Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi zorganizowali otwartą debatę społeczną na temat „Przestępczość i demoralizacja nieletnich”. Spotkanie odbyło się w Centrum Dydaktyczno–Szkoleniowym. Celem było m.in. omówienie zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz podsumowanie dotychczasowej współpracy z podmiotami ustawowo powołanymi w tym zakresie.

11 grudnia br. w Centrum Dydaktyczno–Szkoleniowym odbyła się debata społeczna z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych powiatu gołdapskiego oraz innych zaproszonych gości.

Debatę zorganizowali i prowadzili funkcjonariusze miejscowej komendy policji. Tematem przewodnim spotkania było zjawisko przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich na podległym terenie. W trakcie spotkania policjanci przedstawili zebranym prezentację multimedialną, w której zawarte były informacje oraz dane statystyczne dot. zagrożeń związanych z przestępczością wśród młodzieży na terenie powiatu gołdapskiego.

Omówiono również dotychczasową współpracę pomiędzy instytucjami oraz zwrócono szczególną uwagę na wypracowanie najlepszych form i metod dalszego współdziałania.

Po przedstawionej prezentacji spotkanie przyjęło formę swobodnej dyskusji. (Red. KPP Gołdap)


Aktualności

Powiązane artykuły