Otwarcie kolejnej drogi po remoncie

W piątek 12 grudnia o 14.00 przy OSP w Żytkiejmach będzie miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji – „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1936N Degucie-Żytkiejmy”, zrealizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Powiat gołdapski otrzymał dotację celową w kwocie 860 864,00 zł na przebudowę tej drogi w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 1 721 729,99 zł. Do wkładu własnego powiatu dołożyły się: gmina Dubeninki oraz Nadleśnictwo Gołdap (każde po 100 000 zł, powiat 660 865,99 zł).

 


Aktualności

Powiązane artykuły