Akcja „Bezpieczna Woda”

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło kolejną edycję akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Bezpieczna Woda” dotyczącą promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych.
Akcja skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, ratowników, policjantów oraz rodziców i stanowi zbiór podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, które ujęte są w formie plakatu oraz ulotki.

Zasięg akcji obejmuje szkoły na terenie całego kraju. W swoim założeniu akcja ma wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Powyższe działania  informacyjno – edukacyjne ruszą również w Gołdapi. Funkcjonariusze tut. KPP w ramach zajęć szkolnych przeprowadzą pogadanki na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.msport.gov.pl.


Aktualności

Powiązane artykuły