Tegoroczne wręczenie stypendiów różniło się nieco od poprzednich

stypendysci_1W piątek w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap. Stypendia otrzymało 24 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy oprócz wysokiej średniej muszą wykazać się także osiągnięciami, bądź działalnością w innych niż nauka sferach życia.

Wśród wyróżnionych znaleźli się więc m.in. sportowcy, laureaci olimpiad przedmiotowych, miłośnicy sztuki, wolontariusze. Tegoroczne wręczenie stypendiów różniło się nieco od poprzednich, ponieważ tym razem to stypendystom oddano głos prosząc o krótką autoprezentację w dowolnej formie. Zwięzłe, często dowcipne wypowiedzi przybrały w kilku przypadkach formę rymowaną. Kilkoro stypendystów opowiedziało o sobie wierszem, co spotkało się z ciepłym przyjęciem zebranych, a skoro atmosfera spotkania była tak przyjazna, prawdopodobnie tradycją stanie się taka forma uroczystości.

Stypendia przyznawane przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap finansowane są ze środków: Gminy Gołdap, Fundacji Agora w ramach programu „Równe szanse” Fundacji Batorego, przychodu ze sprzedaży biletów na Świąteczno- Noworoczny Koncert Charytatywny oraz przychodu z 1% podatku odpisanego na FRRG. Pulę środków zasilały także pieniądze zebrane wśród radnych Rady Miejskiej oraz comiesięczne darowizny od Pana Roberta Magielnickiego i Pana Jana Stecia. W imieniu stypendystów bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom, które odpisały swój 1% na Fundację Rozwoju Regionu Gołdap. To dzięki Państwa hojności możliwe było przyznanie w tym roku stypendium 15 stypendystom z gminy Gołdap, 4 z gminy Banie Mazurskie i 5 z gminy Dubeninki.


Aktualności

Powiązane artykuły