Dzieci sprzątały świat

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Do 21 akcji „Sprzątania Świata” dołączyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika nr 1 w Gołdapi. 18 września 150 uczniów klas IV-VI po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami BHP zostało wyposażonych w worki na śmieci i rękawice, po czym wraz z nauczycielami oraz leśnikami: Agnieszką Iber i Markiem Hurcem, ruszyło w stronę lasu Kumiecie. Po drodze zebrano 1 m3 śmieci. Na zakończenie akcji wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym ognisku przy wiacie edukacyjnym. Uczestnicy akcji mieli również możliwość skorzystania z nowej formy edukacji jaką są questy. Wszystkie klasy przeszły wraz z nauczycielkami i pracownikami nadleśnictwa quest „Drzewa Lasu Kumiecie”.

Także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi uczestniczyły w akcji Sprzątania Świata. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!”. W porządkowaniu „świata” wzięły udział wszystkie klasy w sumie 257 osób. Wyjście w teren poprzedzone zostało apelem, który miał  na celu przybliżenie dzieciom celu akcji, oraz zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie sprzątania. Uczniowie pod opieką wychowawców, zaopatrzeni w worki i rękawiczki ruszyli porządkować teren Lasu Kumiecie. Przyjemne z pożytecznym – tak opisywali akcję uczniowie starszych klas, zaś najbardziej pracowici otrzymali pochwały!

Po zakończeniu akcji z poczuciem dobrze wykonanej pracy potrzebnej środowisku dzieci zostały zaproszone przez leśników na wspólne ognisko.  Podczas drugiego dnia akcji współorganizowanej przez Nadleśnictwo Gołdap zebrano 2 m3 śmieci.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły