Przeżyli ze sobą pół wieku

W Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich jubileusz złotych godów obchodziło 7 par małżeńskich oraz 1 para jubileusz platynowych godów. Z tej okazji zostali uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.
Medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za jubileusz 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego mają wartość szczególną, zwłaszcza w kontekście naszych czasów, w których dominuje zmienność i pogoń za wartościami materialnymi. 50 lat wspólnego życia „na dobre i na złe” zasługuje na podziw i uznanie. Uroczystość Złotych oraz Platynowych Godów odbyła się 8 lipca 2014r. w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich. Jubilatów i zebranych gości w sali narad Urzędu Gminy powitała wójt gminy Banie Mazurskie pani Irena Łobacz, przewodnicząca Rady Gminy pani Krystyna Kokolus oraz Proboszcz Parafii Św. Antoniego ks. Władysław Łada.
Świętujące w tym dniu pary małżeńskie to:
1. Maria i Teodor Baran,
2. Olga i Jan Bruś,
3. Anna i Eustachy Daćko,
4. Krystyna i Antoni Guzewicz,
5. Stanisława i Stanisław Kulbaccy,
6. Daniela i Wacław Malijonis,
7. Eugenia i Jan Matulewicz,
8. Janina i Dymitr Pińczak.

Wójt gminy Irena Łobacz odznaczyła w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz wręczyła listy gratulacyjne wraz z bukietem kwiatów.
Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej były życzenia, gratulacje, kwiaty. Następnie przy lampce szampana oraz poczęstunku jubilaci wspominali wspólnie przeżyte lata oraz zdradzili przepis na długi i udany związek, a na zakończenie zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Dziękujemy, że zechcieli Państwo razem z nami obchodzić swoje święto – Złoty Jubileusz Małżeństwa. Życzymy Jubilatom wielu jeszcze lat życia w zdrowiu, zgodzie i pomyślności oraz zadowolenia z dzieci, wnuków i prawnuków.
Dorota Podgórna-Ćwik


Aktualności

Powiązane artykuły