Harcerskie wakacje w mieście

harcerze_5W dniach 23 czerwca – 9 lipca w Gołdapi zorganizowano harcerzom spędzającym wakacje w mieście ciekawą formę wypoczynku pod nazwą: „Aktywnie i zdrowo”. Program propagował aktywny i zdrowy tryb życia, umiejętność pożytecznego spędzania czasu wolnego bez alkoholu, papierosów i dopalaczy oraz poznawanie ciekawych miejsc w okolicy Gołdapi.

Młodzież biorąca udział w zajęciach spędzała miło czas obcując z przyrodą, biorąc udział w konkursach profilaktycznych, grach, zabawach harcerskich, poznając atrakcyjne miejsca takie jak: park linowy, safari czy grotę solną, które są atrakcją dla przyjeżdżających do nas turystów, a których często nie znają gołdapianie.

Organizatorem akcji była Komenda Hufca ZHP w Gołdapi.

Hm Urszula Wrzosek


Aktualności

Powiązane artykuły