W Szczytnie o bezpieczeństwie regionów przygranicznych

seminarium_10Na zaproszenie komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Piotra Bogdalskiego, starosta gołdapski Andrzej Ciołek w dniach 23-24 czerwca 2014 r. wziął udział w seminarium naukowo-praktycznym „Bezpieczeństwo regionów przygranicznych.

Wschodnia granica Unii Europejskiej – zagrożenia – wybrane problemy”. W seminarium uczestniczyli również: wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, komendant powiatowy policji w Gołdapi Andrzej Żyliński, komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi Tomasz Makowski, przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, polskiej Policji i Straży Granicznej, administracji rządowej i samorządowej, a także konsulatu z Kaliningradu.

Celem seminarium było omówienie stanu bezpieczeństwa regionów przygranicznych – powiatów położonych przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z sytuacją polityczną i migracją ludności. W czasie seminarium uczestnicy wymienili się doświadczeniami dotyczącymi zdiagnozowanych zagrożeń oraz omówili efektywne procedury przeciwdziałania im. Poruszono też temat małego ruchu granicznego – korzyści i perspektywy. Pierwszego dnia seminarium moderatorami byli prof. dr hab. Ryszard Jakubczak z WSPol w Szczytnie oraz płk dr Zbigniew Piątek z Akademii Obrony Narodowej, drugiego dnia – kmdr dr hab. Jarosław Teska z Akademii Marynarki Wojennej.

Uczestnicy seminarium mieli również okazję obejrzeć najnowszy film o powiecie gołdapskim: „Powiat gołdapski w latach 2010-2014”. Dodatkowo, starosta Andrzej Ciołek przybliżył zebranym nasz powiat w kontekście małego ruchu granicznego.

 

Fot.: Tomasz Muraszko i Sebastian Górski

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły