O wymianie samorządowych doświadczeń

konferencja_15

konferencja_15Po raz kolejny Rosjanie z Kaliningradu zorganizowali w Gołdapi konferencję dotyczącą wymiany doświadczeń na temat działalności samorządów w Polsce i Rosji. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów (także Urzędu Marszałkowskiego), naukowcy i studenci studiów dziennych z Kaliningradu.

Otwarcia konferencji dokonał burmistrz Marek Miros wraz dr Igorem Krasnianskim dyrektorem filii Północno-Zachodniej Akademii Służby Państwowej w Sankt Petersburgu.

Podobnie jak w roku ubiegłym koordynatorem spotkań jest doc. dr Wiktor Romanowski, były wicegubernator Obwodu Kaliningradzkiego, wieloletni naczelnik Departamentu Współpracy Międzynarodowej Administracji Obwodu.

Goście rosyjscy z Gołdapi wyjeżdżają w piątek – w tym czasie będą uczestniczyli również w wizytach studyjnych.


Aktualności

Powiązane artykuły