Ósma w województwie, pierwsza w subregionie EGO

biogazownia_4

biogazownia_4Mowa o nowo powstałej biogazowni w Giżach koło Olecka. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 14 kwietnia 2014 r., a udział wzięli w nim m.in.: poseł na Sejm RP Stanisław Żelichowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, starosta gołdapski Andrzej Ciołek, starosta olecki Andrzej Kisiel, burmistrz Olecka Wacław Olszewski.

Biogazownia produkuje energię elektryczną i cieplną z odpadów produkcji rolnej, np. kukurydzy, trawy czy kiszonki. Inwestycja kosztowała ponad 22 mln zł i została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to prawie 8 mln zł).


Aktualności

Powiązane artykuły