Olsztyńska konferencja z akcentem gołdapskim

konferencja_olsztyn_2

konferencja_olsztyn_2Pod wspólnym Honorowym Patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, prezydenta Olsztyna oraz starosty gołdapskiego w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się 11 kwietnia 2014 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – aspekty materialne i proceduralne w teorii i praktyce”. Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji przy udziale Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego UWM.

Zamierzeniem organizatorów było pogłębienie dyskusji na temat planowania i zagospodarowania przestrzennego na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego, a także na szczeblu centralnym. W obecnym systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego nastąpiła daleko idąca decentralizacja zadań i kompetencji. Podejmowanie działań inwestycyjnych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego uwzględnia przejawy aktywności społecznej, musi też tworzyć warunki uwzględniające wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa. Przedmiotem konferencji była analiza regulacji wynikających z prawa administracyjnego materialnego i procesowego oraz wypracowanie praktyki funkcjonowania podmiotów władzy publicznej.

Gołdapskim akcentem, obok objęcia przedsięwzięcia patronatem starosty Gołdapskiego, był udział Małgorzaty Lenarczyk – naczelnika wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, która w formie prezentacji multimedialnej pt. „Aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego w powiecie gołdapskim” podzieliła się praktycznym warsztatem wiedzy w tej dziedzinie. Tutaj duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły inwestycje w obszarze dzielnicy uzdrowiskowej Gołdapi.

konferencja_olsztyn_1

konferencja_olsztyn_2

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Olsztyńska konferencja z akcentem gołdapskim

  1. zyx

    …tylko czy te inwestycje w obszarze dzielnicy uzdrowiskowej Gołdapi były inwestycjami przeprowadzonymi zgodnie z prawem, bo przetarg na przebudowę rynku trochę śmierdzi.