Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego dofinansował

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego dofinansował wnioski organizacji pozarządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród projektów, które otrzymały wsparcie znalazły się wnioski:

Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga – „Święto Sękacza w Żytkiejmach”- 2,5 tys. zł;

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny – „Zażynki (obrzęd rozpoczęcia żniw) w Lisach” – 4 tys. zł

Stowarzyszenie Fabryka Cudów – „Warsztaty humoru i improwizacji” – 3 tys. zł

Jarosław Słoma


Aktualności

Powiązane artykuły