Do egzaminu przystąpiło 29 druhów

psp_9

psp_9W dniach 15 – 23 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbywał się kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ochotników z terenu powiatu gołdapskiego. Kurs obejmował 31 godzin lekcyjnych i był prowadzony weekendowo w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Podczas szkolenia druhowie uczyli się zasad posługiwania się sprzętem technicznym takim jak narzędzia hydrauliczne stosowane m.in. w ratownictwie drogowym, metody stabilizacji pojazdów oraz ewakuacji osób z pojazdów.

Kurs zakończony został egzaminem teoretycznym i praktycznym, który przeprowadziła komisja egzaminacyjna zatwierdzona przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Do egzaminu przystąpiło 29 druhów, którzy zostali podzieleni na cztery zastępy 6 osobowe i jeden zastęp 5 osobowy.

Zadaniem każdego z zastępów było wykonanie określonych czynności ratowniczych podczas inscenizowanego wypadku drogowego z udziałem samochodów osobowych. Do pozoracji użyto prawdziwych pojazdów pozyskanych z zaprzyjaźnionego auto–szrotu. Wszyscy strażacy ochotnicy, którzy przystąpili do egzaminu i uczęszczali na zajęcia będą mogli pochwalić się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu ratownictwa technicznego ponieważ wszyscy egzamin zaliczyli. Na uwagę zasługuje wynik Sławomira Ziółkowskiego z OSP Górne, który jako jedyny egzamin teoretyczny zaliczył na szóstkę natomiast praktyczny na ocenę bardzo dobrą.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Zbigniewa Jankowskiego właściciela firmy Janex, który udostępnił do ćwiczeń dwa pojazdy osobowe, które został w gospodarny sposób wykorzystane do doskonalenia technik ratowniczych.

Tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: archiwum KP PSP w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły