Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Warmińsko–Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla wszystkich dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Porady udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ulicy Krótkiej 1.

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia porady w domu klienta lub zorganizowania porady grupowej.

 

Porady świadczone będą przez doradców, pracujących w Regionalnym Ośrodku Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku.

 

Porady udzielane są z zachowaniem zasad:

bezpłatności, bezstronności, poufności, aktualności i rzetelności informacji.

 

 

Terminy dyżurów w marcu 2014 r.:

– 5 marca 2014 r. (środa)

– 19 marca 2014 r. (środa)

 

w godzinach: od 11.00 do 14.00

 

 

Prosimy o wcześniejsze umówienie się:

 

– telefonicznie pod numerem: (87) 732 11 11

– za pomocą poczty elektronicznej e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu

 


Aktualności

Powiązane artykuły