Nowy rezerwat w Puszczy Rominckiej

rez. Czarnówko położenie

rez. Czarnówko położenie12 marca 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie utworzył w Puszczy Rominckiej rezerwat przyrody o nazwie „Czarnówko”. Nowy obszar chroniony zajmuje powierzchnię 32,15 ha. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Gołdap, w środkowej części Puszczy Rominckiej, na wschód od rezerwatu „Mechacz Wielki”. Obejmuje znaczną część oddziału 153 oraz zachodni fragment oddziału 152.

 

„Czarnówko” jest rezerwatem leśnym utworzonym w celu ochrony borealnej świerczyny bagiennej, boru sosnowego bagiennego oraz torfowiska wysokiego wraz rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin. Na terenie rezerwatu rośnie manna litewska Glyceria lithuanica – gatunek borealny, który w Puszczy Rominckiej ma jedyne stanowisko w Polsce.

Występuje tu także: turzyca skąpokwiatowa Carex pauciflora, turzyca szczupła Carex disperma, turzyca życicowa Carex loliacea, fiołek torfowy Viola epipsila, listera sercowata Listera cordata, widłak wroniec Huperzia selago.

 

„Czarnówko” jest szóstym rezerwatem przyrody położonym na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

(pkpr)

rez. Czarnówko położenie


Aktualności

Powiązane artykuły