Uczniowie bawili się świetnie

Kolejny, już V Turniej Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem „Przyjaciele przyrody”  za nami. Został zorganizowany przez trzy nauczycielki: Wiolettę Waraksę, Dorotę Trzcińską i Urszulę Masiulaniec. Wzięły w nim udział uczniowie klas 1-3 i oddziały pięcio- i sześciolatków ze SP nr3.

Konkurs związany był tematycznie z nadejściem 1. dnia wiosny z naciskiem na ekologiczny styl życia. Uczestnicy mieli przeróżne zadania, dostosowane do ich wieku i możliwości, między innymi mieli musieli przygotować album o roślinach chronionych, ekologiczną Marzannę, wiosenne kanapki, „but pełen wiosennych niespodzianek  oraz Coś z niczego – praca wykonana według pomysłu uczniów.  Po wykonaniu zleconych zadań konkursowych wszystkie prace zostały zniesione do sali gimnastycznej, gdzie ich oceną zajęła się trzyosobowa komisja w składzie: Magdalena Mor, Wioletta Anuszkiewicz i Tomasz Waraksa. W trakcie pracy jury, miał miejsce pokaz podopiecznych sekcji tanecznej i wokalnej  Domu Kultury. Wszyscy uczniowie bawili się świetnie, jednak szczególne podziękowania składamy opiekunom i ich podopiecznym z  sekcji tanecznej  Domu Kultury w Gołdapi oraz sponsorowi nagród  pani dyrektor Annie Nagłowskiej z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej.


Aktualności

Powiązane artykuły