Dzięki wymianie międzynarodowej nawiązali nowe przyjaźnie

wymiana_13

wymiana_13W dniach 1-8 marca 2014 roku młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi wzięła udział w międzynarodowej wymianie młodzieży, realizowanej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Wymiana pod hasłem „Sport i ruch dla zdrowia” realizowana była na Słowacji w miejscowości Kežmarske Žlaby, położonej w Tatrach Wysokich.

W wymianie uczestniczyły 3 grupy, w tym młodzież z Polski, Litwy i Słowacji, a każda z nich liczyła po 16 osób i dwóch opiekunów.

Celem projektu było kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. W ramach wymiany międzynarodowej młodzież wzięła udział w licznych warsztatach, zabawach integracyjnych, a także wycieczkach i innych formach spędzania wolnego czasu. Jednym z ciekawszych zadań, realizowanych podczas wymiany była nauka jazdy na nartach i snowboardzie pod opieką instruktorów. Ponadto młodzież uczestniczyła w pieszych wyprawach w góry i innych zajęciach sportowych, m.in. na pływalni, w siłowni.

Wspólne zajęcia i zabawy korzystnie wpłynęły na integrację młodzieży z sąsiadujących ze sobą krajów Unii Europejskiej, a także były doskonałą okazją do promowania szacunku i tolerancji dla odmienności kulturowej.

Uczestnicy CKiW OHP w Gołdapi podczas wymiany poznali zwyczaje, tradycje i kulturę przedstawicieli innych narodowości, zwracając szczególną uwagę na podobieństwa miedzy krajami.

Młodzież w trakcie wszystkich zajęć posługiwała się językiem ojczystym, jak również językiem angielskim, co było doskonałą okazją do przełamywania barier językowych. Był to również doskonały moment, żeby wymienić się doświadczeniami w realizacji projektów i inicjatyw, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Dzięki udziałowi w wymianie międzynarodowej, wychowankowie gołdapskiego Centrum nawiązali nowe znajomości, przyjaźnie, które z pewnością będą podtrzymywane przez lata, z nadzieją na dalszą współpracę. (CKiW OHP)

Joanna Dobrzyńska i Barbara Różycka


Aktualności

Powiązane artykuły