PODZIĘKOWANIE

W imieniu społeczności szkolnej dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi dziękuje Pawłowi i Ryszardowi Pawlukanisom właścicielom firmy „Palwod” za nieodpłatne odnowienie pomieszczeń w szatniach szkolnych.

dyrektor szkoły Stefan Piech


Aktualności

Powiązane artykuły