Mieli podrobione dokumenty

przejscie

przejscieMinionej doby w trzech drogowych przejściach granicznych na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim FR ujawniono podrobione dokumenty.

 

W odstępach zaledwie kilkuminutowych w trzech różnych miejscach do odprawy granicznej podjechali podróżni, których dokumenty, potwierdzające ubezpieczenie pojazdów, były fałszywe. W Gołdapi podróżny przedstawił litewski dokument, a w Bezledach i Grzechotkach fałszerstwa dotyczyły ubezpieczeń wydanych przez polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych. We wszystkich przypadkach okazane blankiety pozbawione były podstawowego druku zabezpieczającego zaświadczenia. W jednej z polis brakowało nawet podpisu osoby wystawiającej dokument.

Kontrolerzy sprawdzili fałszywki na specjalistycznym urządzeniu, służącym do weryfikacji autentyczności dokumentów. Ponadto, funkcjonariusze nawiązali kontakt z przedstawicielami firm, których oznaczenia widniały na okazanych przez podróżnych blankietach ubezpieczenia. Potwierdzili oni wątpliwości co do wiarygodności polis.

 


Aktualności

Powiązane artykuły