Zapraszamy miłośników pradziejów naszej ziemi

j_lapo_plakat

j_lapo_plakatBiblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na spotkanie z archeologiem Jerzym Markiem Łapo. Prezentacja będzie dotyczyła najdawniejszej historii ziemi gołdapskiej oraz legend.

14 listopada 2013 o 17.00 – czytelnia dla dzieci Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów 31

 

Jerzy Marek Łapo studiuje różne zagadnienia z pogranicza historii i etnografii. W latach 1991-2010 prowadził badania archeologiczne na różnoczasowych stanowiskach archeologicznych przede wszystkim na Mazurach. Jest prezesem Towarzystwa Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” w Węgorzewie oraz wieloletnim redaktorem czasopisma naukowego „Studia Angerburgica”. Od 2009 r. współredaguje „Studia Węgorapskie” (wraz z Januszem Janowskim). Jest odkrywcą m.in. jednego z najstarszych pochówków ludzkich w Europie Środkowo – Wschodniej (VI tys. p.n.e., Kamieńskie, gm. Orzysz). Prowadzi działalność w zakresie edukacji regionalnej, m.in. w ramach projektów:

„Obcy wśród obcych – swojacy wśród swoich”[1]

„Garnki na tatulowym polu – Sobiechy 2004”

W trosce o stan przyrody i krajobrazu Mazur – seminarium ekologiczne w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Budrach

W 2010 r. brał udział w Warsztatach Bałtyjskich. Jest ponadto autorem listu otwartego w sprawie spuścizny kulturowej na Warmii i Mazurach (2005).

W 2008 r. ukazała się jego autorska książka Ludowa wizja przeszłości Mazur. Stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim w świadomości Mazurów (XVI w. – I połowa XX w.). Ponadto opracował i opublikował prace o charakterze naukowym i popularno-naukowym:

 Rzecz o imć Helwingu (2002) – współautorstwo z Krystyną Jarosz

W cieniu Zamkowej Góry. Zbiór podań ludowych z Mazur Wschodnich (2006) – zebrał, przełożył i opracował J. M. Łapo

Tragarz duchów. Zbiór podań ludowych z Mazur (2007) – zebrał, przełożył i opracował J. M. Łapo

Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność? (2007) – redakcja J. M. Łapo i Grzegorz Białuński

Toeppen, Max P., Wierzenia mazurskie (2008) – opracował Paweł Błażewicz i J.M. Łapo

Góra Konopki (2010) – redakcja J. M. Łapo

Jest autorem i współautorem ponad 60 artykułów naukowych z zakresu archeologii, historii, dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego Mazur, a także 60 haseł zamieszczonych w pracy: Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (2008).

j_lapo_plakat

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Gołdap, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Banku BGŻ – Oddział w Gołdapi – realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny.

logo21

Powiązane artykuły