Uchwalono stawki

sesja_2

sesja_2Najważniejszymi punktami wtorkowej sesji Rady Miejskiej było uchwalenie nowych stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap. I te projekty wywołały dyskusję.

W efekcie podatek od nieruchomości wzrośnie w 2014 roku o 0,9 proc. Jak poinformowała skarbnik Krystyna Trzasko – dochód gminy z podatku od nieruchomości wyniósł w 2013 około 9 mln złotych. Na rok przyszły planowany jest na niespełna 11 mln.

Stawki za wodę i ścieki zwiększone będą w 2014 roku o 2,3 proc. Burmistrz Marek Miros powiedział, iż wynegocjował taką podwyżkę z PEWiK-em, gdyż ze strony spółki była propozycja od 8 do 9 proc. podwyżki.

Wśród uchwał znalazły się (i przeszły) dotyczące: zmian w długoletniej prognozie finansowej gminy, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących działek w strefie uzdrowiskowej, przystąpienia do procedury zmiany granic gminy Gołdap oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dunajka i przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi.

W interpelacjach i zapytaniach z ciekawą inicjatywą wyszedł radny Piotr Rant – by gmina stworzyła projekt ograniczenia emisji gazów w uzdrowisku Gołdap. Przy okazji radny stwierdził, że istnieje potrzeba zainstalowania progu zwalniającego u styku Armii Krajowej i Malarskiej.

Antoni Banel upomniał się o informację na temat terenów po byłym PBRol, konkretnie tej części, którą wykupiła niegdyś producentka wód gazowanych (burmistrz zlecił urzędnikom sporządzenie informacji, na jakim etapie są procedury likwidacyjne).

Ryszard Wrzosek zaproponował by została sporządzona i udostępniona opinii publicznej informacja o tym, jakie oszczędności gmina wygenerowała na instytucjach samorządowych, m.in. na oświacie.

Wiceprzewodniczący Marian Mioduszewski po raz kolejny nawiązał do swojej interpelacji dotyczącej nagradzania zasłużonych pedagogów, nie był bowiem usatysfakcjonowany informacją, którą na ten temat otrzymał z Wydziału Oświaty. Jego zdaniem gołdapscy zasłużeni nauczyciele nadal są dyskryminowani, jeśli idzie o przyznawanie im nagród regionalnych lub ogólnopolskich.

Sesję zakończyły podziękowania, z których jedno było szczególne – dotyczyło zdobycia środków na leczenie rzadkiej choroby u jednej z gołdapskich licealistek dzięki staraniom radnego Mariusza Kowalczuka i posła Andrzeja Orzechowskiego.

sesja_1

sesja_3

sesja_4


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Uchwalono stawki

 1. xxxxxx

  złodzieje

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Jozef

  Prosze Państwa 1
  Pragnę ,po przeczytaniu artykułu redakcyjnego pt, Uchwalono stawki, zacytować dwa zdania.
  CYTAT ” Stawki za wodę i ścieki zwiększone będą w 2014 roku o 2,3 procent. Burmistrz Marek Miros powiedział , iż wynegocjował taką podwyżkę z PEWiK – em,gdyż ze strony spółki była propozycja od 8 do 9 proc.podwyżki. koniec cytatu.
  W związku z powyższym nasuwają się następujące pytania :
  1.Kto jest organem załozycielskim PEWiK spółka zoo.
  2.Kto dokonał wyliczeń i uzasadnił wniosek do rady miasta o podwyżkę odpłatności
  za wodę i odprowadzenie ścieków w 2014 r, zawyżony o prawie 400 procent.
  3.Czy postępowanie pana burmistrza było zgodne z prawem, w tym z ustawą dnia
  7 lipca 2005 r o działalności lobbingowej ?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. grzybiarz

  podwyżki,podwyżki,podwyżki…skąd nabrać na nie kasy 🙁

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. gołdapiak

  trzeba zostać gołdapskim BYZNES MEENEM to zostaniesz zwolniony z płacenia podatków.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...