Przypominanie nie tylko Fritza Skowronnka

jaromir_konferencja_6

jaromir_konferencja_6Głównym pretekstem środowej konferencji, która odbyła się w gołdapskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym pod hasłem „Ochrona środowiska a sztuka inspirowana mazurską przyrodą”, było upamiętnienie przedwojennego mazurskiego pisarza Fritza Skowronnka, który urodził się sierpnia 1858 w leśniczówce Szujki (niem. Schuiken) pod Gołdapią, a zmarł 7 lipca 1939 w Oranienburgu.

 

Mimo to referaty dotyczyły szeroko pojętej twórczości inspirowanej naturą. Uczestnikami byli polscy i rosyjscy prelegenci, wśród nich prof. Zbigniew Chojnowski, który napisał tekst do broszury przygotowanej na tę okazję, zatytułowanej „Przypominanie Fritza Skowronnka”. Dr Aleksiej Sokołow mówił o szacunku dla dziedzictwa w obwodzie kaliningradzkim, Natomiast doktorant Jakub Rudnicki o krajobrazie kulturowym Mazur w prozie polskiej po 1945 roku.

Rankiem w czwartek uczestnicy udali się do Puszczy Rominckiej w okolice Szylin gdzie odsłonili głaz pamiątkowy poświęcony Skowronnkowi.

Kamień nie stoi, co prawda, w miejscu urodzin pisarza (to miejsce jest teraz po stronie rosyjskiej) ale o do dawnych Szujek jest stąd bardzo blisko.

Organizatorem spotkań był Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Prowadził Jaromir Krajewski.

Powiązane artykuły