Muszą zmienić jednostkę certyfikującą

Prawie 1600 rolników i przetwórców ekologicznych z regionu Warmii i Mazur powinno do 8 października 2013 roku zmienić jednostkę, która wydaje certyfikaty do produkcji żywności ekologicznej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął upoważnienie do działania w rolnictwie ekologicznym jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o.

Pod nadzorem i opieką tej firmy znajdowało się ok. 5000 rolników i zakładów przetwórczych w całej Polsce w tym ok. 1600 w warmińsko-mazurskim.

Rolnik kontrolowany wcześniej przez Bioekspert przestanie być rolnikiem ekologicznym, jeżeli do 8 października 2013 roku nie zostanie objęty kontrolą innej jednostki certyfikującej. Takie uprawnienia ma w Polsce dziewięć jednostek certyfikujących. Ich listę można zaleźć na stronie www.minrol.gov.pl

Fakt znalezienia się producenta ekologicznego poza systemem kontroli na skutek niewybrania nowej jednostki certyfikującej do dnia 8 października 2013 roku może nieść dla niego bardzo poważne konsekwencje, polegające nie tylko na utracie uprawnień do wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, ale także na utracie środków finansowych przyznawanych w ramach PROW.

Mając na uwadze dużą liczbę producentów, którzy muszą zmienić jednostkę certyfikującą, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wysłał pismo do wszystkich zainteresowanych , by nie czekali z wyborem nowej jednostki certyfikującej do ostatnich dni. Może się to wiązać z brakiem czasu na załatwienie wszystkich niezbędnych formalności, gdyż nowa jednostka musi wydać decyzję o objęciu producenta systemem kontroli. Konsekwencją może być też pominięcie danego rolnika w wykazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomimo intensywnych działań informacyjnych podjętych przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych proces wyboru nowych jednostek certyfikujących przebiega bardzo powoli. Główny Inspektor Jakości Handlowej zwrócił się do wojewody warmińsko-mazurskiego o wsparcie jego działań.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski zorganizował w tej sprawie /13.09/ spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolniczej i Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Podczas spotkania ustalono, że oprócz informacji Głównego Inspektora Jakości Handlowej ARS skierowanej do wszystkich rolników i producentów ekologicznych ARiMR wyśle również informację o możliwości utraty środków finansowych przyznawanych w ramach PROW w przypadku braku wyboru nowej jednostki certyfikującej. Także doradcy rolniczy z ODR mają dotrzeć do każdego producenta ekologicznego. Inspektorzy z WIJHARS będą również wspomagać działania informacyjne wśród rolników i producentów.

Wszystkie podjęte działania mają na celu przyśpieszenie wyboru przez rolników i producentów ekologicznych nowych jednostek certyfikujących.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Muszą zmienić jednostkę certyfikującą

  1. Ze strony Bioeksperta

    http://www.bioekspert.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77:informacja-o-decyzji-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi&catid=3:newsflash

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...