Gołdapski Fundusz Lokalny wyłonił kolejnych stypendystów

gfl_logo

gfl_logoPo dokonaniu oceny formalnej 5 wniosków nie przeszło oceny formalnej, a 19 zostało przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W trakcie obrad Komisja postanowiła przydzielić 3 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 6 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

Gołdapski Fundusz Lokalny przyznaje stypendia studentom pochodzącym z terenu powiatu gołdapskiego. Wsparcie przyznawane jest w ramach programu „Aktywny Student”. Darczyńcami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gołdapski Fundusz lokalny i osoby prywatne. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane są według następującej punktacji: nauka (35 proc.), sytuacja rodzinna (35 proc.), osiągnięcia (25 proc.) oraz dodatkowych 5 proc.  osobom zamieszkałym na terenach wiejskich.

9 września 2013 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W ramach konkursu wpłynęły 24 wnioski o przyznanie stypendiów.

Po dokonaniu oceny formalnej 5 wniosków nie przeszło oceny formalnej, a 19 zostało przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W trakcie obrad Komisja postanowiła przydzielić 3 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 6 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

 

Stypendia otrzymają następujący studenci:

1. Maja Malinowska,

2. Marlena Wioleta Zakrzewska,

3. Justyna Szymańczyk,

4. Marlena Piskorz,

5. Kamil Szymon Jadeszko,

6. Julita Chałko,

7. Kruk Paula,

8. Wioletta Kalinowska,

9. Anna Maria Wojciechowska.

Stypendystom gratulujemy.

Stypendia zostaną wręczone 26.09.2013 r. o godz. 12:00 na Sesji Rady Powiatu.


Aktualności

Powiązane artykuły