Szanowna Redakcjo!

kosciol_zabin_4

kosciol_zabin_4Nawiązując do artykułu Kościół pełen tajemnic raz jeszcze zamieszczonego na Waszym portalu chciałbym powrócić do tematu związanego z dzwonem umieszczonym na wieży kościoła w Żabinie.

W artykule napisano: „ Jednak im wyżej, tym emocje większe, bo oto, już na kościelnej wieży, chyba największy rarytas – dzwon m.in. z herbem rodu von Dönhoff. Na dzwonie znajduje się jeszcze jeden herb, ale to już pole do popisu dla szperaczy i pasjonatów.”

Dönhoff – niemiecki ród szlachecki, pochodzący z Hrabstwa Mark w Westfalii, po raz pierwszy zotał wymieniony w 1282 r. W XIV w. przedstawiciele rodu osiedli na terenie inflanckich ziem zakonu krzyżackiego (zakon inflancki). Po przyłączeniu Inflant do Rzeczypospolitej (pakt wileński – 1561 r.) zasilili szeregi polskiej szlachty. W 1633 r. osiągnęli godność hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (niem. Reichsgrafen), wchodząc tym samym w szeregi arystokracji.

Alexander von Dönhoff był synem Friedricha von Dönhoff i Eleonory Katarzyny z d. von Schwerin. Rodzina ta była jedną z gałęzi rodu (potomkowie Friedricha von Dönhoffa, syna wojewody parnawskiego Ernesta Magnusa Denhoffa) osiadła w Prusach w 1666 r., gdzie do 1945 r. miała swoją siedzibę w zamku Friedrichstein pod Królewcem.

Hrabia Alexander von Dönhoff (1683-1742) pruski generał lejtnant i zaufany Fryderyka Wilhelma I w dniu 31 października 1720 ożenił się z Hrabiną Charlotte von Blumenthal (urodzona 10 kwietnia 1701roku w Berlinie. Zmarła 28 września 1761roku w Berlinie, w chwili śmierci miala 60 lat) .

W 1725 roku w Beynuhnen hrabia Aleksander Dönhof zbudował kościół. Kościół ten posiadał trzy dzwony. Na dzwonach były umieszczone herby rodziny Dönhoff (głowa dzika) i rodziny Blumenthal (w zależności od gałęzi rodziny posługiwano się różnymi herbami vide poniższe zdjęcia) oraz napis:

Herr, Frühe wollest Tu meine Stimme Hören; Frühe Will Ich Mich Zu Dir Schicken Psl. V 6. Alexander, Des Heyl. Röm. Reiches Graf v. Dönhoff, Herr von Gr. u. Kl. Benounen, Gr. u. Kl. Sobrost, Auerfluß, Osznagorren etc. Sr. Königl. Maj. In. Preuß. Wohlbest. Gen.Major u. Obrist üb. Ein Regiment Zu Fuß, nebst Fr. Gemahlin Charl. Luise Gräfin v. Blumenthal Aus dem hause Bretschen In Der Nied. Lausitz, Haben Diese III Glocken Zu der Gr Benouns Von Ihnen Gott zu Ehren Fundirten u. von Grund Auf Neu Erbaut: Reformiert: Kirche: Wehrend Minist. Des. in Ao 1721 Von Ihnen vociert. I. Prediger Joh. Conr. Frank Aus Hß: C. Geburt Gießen Lassen Ao. 1729 Durch J. P. Meurer.

Adolf Boetticher: Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen, Bd. 5: Litauen. Königsberg 1895 na stronie 129 napisał, że dwa dzwony z Gross – Beynuhnen zostały przeniesione do Żabina:

Wojciech Guzewicz w książce „Dziedzictwo wiary” napisał: Drugi zabytkowy dzwon, jaki znajdował się w kościele (w Żabinie), został wywieziony do Niemiec w czasie II wojny światowej.

Z poważaniem Jan Modzalewski

kosciol_zabin_1

kosciol_zabin_2

kosciol_zabin_3

kosciol_zabin_4

kosciol_zabin_5

kosciol_zabin_6


Aktualności

Powiązane artykuły