Bezpłatna infolinia w sprawie odpadów

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie została uruchomiona bezpłatna infolinia ds. gospodarki odpadami na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pod numerem telefonu 800-165-320 mieszkańcy naszego regionu mogą zgłaszać wszelkie problemy i uwagi dotyczące niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Infolinia ta funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do godz. 7:00 oraz w soboty i niedziele przez całą dobę.

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pod nr tel. (89) 522-08-49.

Od momentu uruchomienia tego telefonu /tj. od 4 lipca/ pracownicy WIOŚ odebrali 23 zgłoszenia , które dotyczyły m.in. zalegania odpadów w miejscach ich zbierania lub braku pojemników, sposobu postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz składania deklaracji.


Aktualności

Powiązane artykuły