Powiat gołdapski wysoko w rankingu

ranking_powiatów_4

ranking_powiatów_4Zakończył się IV Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy. Na zakończenie Kongresu Regionów w Świdnicy odbyło się uroczyste rozdanie nagród wszystkim laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów.

Kongres objęty był Patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, zaś IV edycja odbyła się w dniach 11-13 czerwca.

Partnerami merytorycznymi byli: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kongres stał się miejscem spotkania przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, w której uczestniczyło ponad półtora tysiąca gości.

W trakcie Kongresu miało miejsce 56 paneli dyskusyjnych, można było wziąć udział

w pięciu sesjach plenarnych oraz licznych wystawach zlokalizowanych w świdnickim rynku. Jednakże najważniejszym punktem spotkania stało się wręczenie nagród w 7 rankingach samorządowych, w których odznaczono w sumie 157 prezydentów, burmistrzów, starostów oraz wójtów. Na zakończenie odbyło się uroczyste rozdanie nagród wszystkim laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów oraz Rankingu energii odnawialnej za rok 2012 prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

W kongresie uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Jednak ze względu na skrócony czas pobytu, podyktowany obowiązkami służbowymi, odebrał prestiżowe nagrody za zajęcie II miejsca przez powiat gołdapski w Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów oraz Rankingu energii odnawialnej podczas spotkania starostów z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich, jakie miało miejsce 18 czerwca 2013 roku w Ostródzie. W trakcie starosta gołdapski Andrzej Ciołek przyjął puchar z rąk prezesa zarządu Związku Powiatów Polskich – Marka Tramsia. Starosta podkreślił, że jest to niebagatelny sukces wielu osób, które przyczyniły się do tego, aby w czasie trwającej kadencji uplasować powiat na drugiej pozycji. Przypomniał, że jeszcze dwa lata temu było to 228 miejsce, w ubiegłym roku 17, a dziś triumf samorządu gołdapskiego jest bezdyskusyjny. Andrzej Ciołek podzielił się

z zebranymi refleksją, iż nagroda ta jest dowodem uznania za najlepiej i najskuteczniej realizowane zadania, które widać na co dzień, a Ranking ZPP nie tylko pokazał najlepszych, ale również zdopingował do dalszego rozwoju, by w przyszłorocznej edycji dążyć do pierwszego miejsca na podium. (IO)

ranking_powiatów_1

ranking_powiatów_2

ranking_powiatów_3

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Powiat gołdapski wysoko w rankingu

 1. Mazur

  ( … ) Starosta podkreślił, że jest to niebagatelny sukces wielu osób, które przyczyniły się do tego, aby w czasie trwającej kadencji uplasować powiat na drugiej pozycji. Przypomniał, że jeszcze dwa lata temu było to 228 miejsce, w ubiegłym roku 17, a dziś triumf samorządu ( … ) Do tego należało by dodać, że niewiadomo, czy się cieszyć czy płakać z powodu tego pucharu ? Drugie miejsce związane jest ściśle z istnieniem farmy wiatrowej we Wronkach i Suczkach, która dla tamtejszej ludności jest tragedią a nie sukcesem. Mam bardzo mieszane uczucia w związku z powyższym.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Mazur

  Proszę zapoznać sie również z tym:

  http://praha.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,37031,Firmy_energetyczne_obnizyly_ceny_energii_elektrycznej_gospodarstwa_domowe_jednak_placa_wiecej.html

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Mazur

  A tak wogóle to powiat gołdapski z rolniczego i uzdrowiskowego staje się powiatem przemysłowym w interesie tzw. zachodu, którym niezdrowo społeczeństwo polskie zachłysnęło się . Już firmy niepolskie, niemazurskie wykonują następny krok za przyzwoleniem wydatnym rządu i na Naszych Mazurach będą stawiać obok wiatraków szyby naftowe ( niewiadomo, czy to nie przykrywka dla gazu łupkowego ). Poniżej treść obwieszczenia :

  GPO.6220.1.6.2012/2013

  Gołdap dnia, 2013-05-24

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI

  Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz.1227/,
  Burmistrz Gołdapi informuje
  że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pokój 23 (II p. tel 087 615 60 23),od dnia 27 maja do dnia 17 czerwca 2013 r. wyłożony został do wglądu raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla planowanej do realizacji inwestycji polegającej na:
  „ Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach koncesji Gołdap, części bloków koncesyjnych 57,58 i 59” w miejscowości Juchnajcie – gmina Gołdap oraz Ziemiany i Maciejowa Wola – gmina Banie Mazurskie, której inwestorem jest Wisent Oil &Gas Sp. z o.o.
  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z art. 34 i 35 w/w ustawy tj. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450, z póź.zm)

  Wywieszono dnia ………………………………..
  Zdjęto dnia …………………………………………
  Podpis ………………………………………………
  Pieczęć urzędu ………………………………….

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. Mazur

  Z pierwszej strony firmy :

  http://www.wisentoilandgas.com/strona-glowna.html

  wynika, że są pionierami w Polsce tzw. szczelinowania , które jest stosowane przy wydobyciu gazu łupkowego. Czyżby jest drugie dno w/w badań ?? Czyżby groziło nam zatrucie większości wód podziemnych w powiecie gołdapskim ????? Szczelinowanie jest m. in. wpompowywaniem wody z chemikaliami w ziemię w celu uwolnienia gazu ze skał. We Francji zakazano wydobycia gazu łupkowego ze wzgledu na ochronę wód podziemnych. A w Polsce służymy bezkrytycznie amerykański firmom, tracąc to co najcenniejsze wodę. Koło Braniewa już pompują chemikalia w głąb ziemi, niedługo będa u nas to samo robić.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...