PODZIĘKOWANIE

wyprzedaż_1

wyprzedaż_1Nie sposób ocenić, jak cenne jest dla nas Wasze wsparcie. Jesteśmy dumni, że wokół nas jest tylu wrażliwych i oddanych dzieciom potrzebującym pomocy osób i instytucji. Jesteśmy przekonani, że bez Waszego wkładu finansowego rehabilitacja Jakuba nie miałaby szans.

Dziękujemy Gołdapskiej Gropie Wsparcia za zorganizowanie Wielkiej Wyprzedaży dla naszego syna Jakuba.

Serdecznie dziękujemy dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi za przekazanie przedmiotów na wyprzedaż.

Dziękujemy Dyrektorowi szkoły Pani Beacie Karpińskiej, Pani Annie Poza,Pani Ewie Mioduszewskiej .

Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Steć i wszystkim, którzy pomagali przy wyprzedaży.

Dziękujemy mieszkańcom Gołdapi i okolic za przybycie na wyprzedaż. Państwa wkład finansowy w rozwój naszego syna jest bezcenny. Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których można polegać. Że sprzedaży udało się Gołdapskiej Grupie Wsparcia zebrać 2 418 zł.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi za sfinansowanie dwutygodniowe turnusu rehabilitacyjnego, koszt turnusu 2 700 zł.

Dziękujemy wszystkim raz jeszcze, za okazaną pomoc naszemu synowi.

Katarzyna i Marcin Chanc


Aktualności

Powiązane artykuły