„EGO – zdrowo i aktywnie”


To nowy projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Zakłada on aktywizację mieszkańców oraz promocję walorów turystycznych środowiska naturalnego i zdrowego trybu życia.
Zaplanowane działania (operacje) mają podnieść wiedzę oraz świadomość ekologiczną mieszkańców, promować aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Realizacja projektu potrwa do lipca 2013 roku i będzie kosztowała 30 209,87 złotych. W tym czasie odbędzie się zbiórka elektrośmieci, szkolenie z zakresu ekologii, impreza sportowo – rekreacyjna oraz kampania informacyjna o tematyce ekologicznej.

W najbliższym czasie realizowane będzie działanie polegające na zbiórce „elektrośmieci” czyli zużytych, zniszczonych urządzeń, baterii, świetlówek, tonerów, tuszy, itd. Inauguracja przedsięwzięcia nastąpi 27 kwietnia 2013 roku podczas imprezy po nazwą „Eko-piknik – dziedzictwo natury i rzemiosła”. Każda osoba, która przyniesie „elektrośmieć” otrzyma „eko-gadżet” lub sadzonkę rośliny. Podczas „Eko-pikniku…” zbierane będą małe „elektrośmieci”, natomiast od 29 kwietnia do 29 czerwca wszystkie „elektrośmieci” można dostarczać do Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2. Projekt „EGO-zdrowo i aktywnie” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są: Usługi Sprzętowo – Transportowe i Wywóz Nieczystości – Józef Brzeziński; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi; Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem; Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi;


Aktualności

Powiązane artykuły