Do 15 czerwca można jeszcze składać wnioski

Do 15 czerwca można jeszcze składać wnioski do Programu Stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jest to program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Kto może brać udział:

– uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

– studenci.

Kryteria otrzymania stypendium:

– wiek – od II klasy gimnazjum do klasy maturalnej;

– średnia ocen w gimnazjum powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5;

– dochód na osobę w rodzinie na miesiąc do 1050 zł brutto;

– zamieszkanie na wsi lub w małym mieście do 20 000 mieszkańców.

Dofinansowanie:

Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 380 zł (szkoły wyższe).

Na co może być przeznaczone stypendium?

 

PAKIET NAUKOWY:

– książki, zeszyty, lektury, powieści;

– kursy językowe, korepetycje u nauczyciela I w szkołach językowych;

– komputery, części do nich, oprogramowanie;

– opłata za Internet do 50 zł miesięcznie;

– pomoce niezbędne w technikum profilowanym, na dodatkowym kursie lub kółku zainteresowań, jeśli jest wystawione zaświadczenie ze szkoły o konieczności nabycia tych przedmiotów jako warunek korzystania z kursu / kółka.

 

PAKIET SOCJALNY:

– dojazdy do szkoły;

– opłaty za internat, akademik;

– żywność, kosmetyki, ubrania;

– wycieczki szkolne;

– wizyty u lekarza, dentysty; lekarstwa, okulary;

– instrumenty muzyczne;

– aparat fotograficzny;

– stroje sportowe.

 

Termin składania wniosków: 15 sierpnia 2012 r. – 15 czerwca 2013 r.

Wniosek należy wypełnić w Internecie, wyklikać „potwierdź złożenie wniosku do Fundacji”. Wniosek należy także wydrukować, załączyć wszystkie dokumenty, które będą opisane we wniosku internetowym i wysłać w jednej kopercie do koordynatora diecezjalnego.

Więcej informacji: http://dzielo.org.pl/strona/11/program-stypendialny

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6

01 – 015 Warszawa

Tel.: (22) 530 48 28

 


Aktualności

Powiązane artykuły