Wizyta doradcy prezydenta w Gołdapi

Na zaproszenie samorządu gminnego w Gołdapi przebywał doktor Maciej Piróg, były p.o. ministra zdrowia i długoletni dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie jest doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do spraw ochrony zdrowia, kieruje też budową wielkiego kompleksu szpitalnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Minister Maciej Piróg to jeden z „ojców założycieli” uzdrowiska Gołdap. Jako sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, kierujący wówczas resortem nadał Gołdapi status miejscowości uzdrowiskowej. Skutecznie dopomógł też w kilkuletnich staraniach o uznanie przez Radę Ministrów gołdapskich borowin ze złóż w Niedrzwicy i Wiłkajciach za kopalinę leczniczą. Dało to niezbędną podstawę prawną umożliwiającą uruchomienie działalności sanatoryjnej w uzdrowisku Gołdap, wkrótce potem rozpoczęło działalność sanatorium „Wital” – przypomniał towarzyszący ministrowi M. Pirogowi wicemarszałek Jarosław Słoma.

Gość wizytował Sanatorium Uzdrowiskowe „WITAL”, odwiedził też współpracujące z nim Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Marzenia” powstające w nowej siedzibie w Niedrzwicy. Spotkał się z burmistrzem Gołdapi Markiem Mirosem, starostą gołdapskim Andrzejem Ciołkiem i wicestarostą Ewą Bogdanowicz-Kordjak.

– Dało to sposobność do zaprezentowania kolejnych planów rozwoju Gołdapi jako kurortu i ośrodka turystyki zdrowotnej – dodaje Jarosław Słoma. – Wizyta ministra M. Piroga dała okazję do sentymentalnego spojrzenia wstecz ku początkom rozwijanej od zera funkcji uzdrowiskowej Gołdapi na początku minionego dziesięciolecia, napawającego satysfakcją zaprezentowania obecnego stanu inwestycji uzdrowiskowych i wskazania kolejnych szans rozwojowych.

Gość zapoznał się również z inwestycjami uzdrowiskowymi i z terenami inwestycyjnymi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły